Fandom

Alternate History

List of Presidents of Krakozhia (Birth of Krakozhia)

39,871pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

This is a list of the Presidents of the Republic of Krakozhia starting from its independence from the People's Republic of Bulgaria on February 1, 1985.

Name Portrait Term Party
Galdar Rodionovich Umayev GaldarUmayev February 1, 1985 - August 27, 1987 Communist Party of the Republic of Krakozhia
Yelena Yuntaevna Nekazanka YelenaNekazanka August 27, 1987 - February 1, 1992 Communist Party of the Republic of Krakozhia
Dmitri Antonovich Prikopy DmitriPrikopy February 1, 1992 - February 1, 2000 Communist Party of the Republic of Krakozhia
Anatoly Gregoriyevich Baychenko AnatolyBaychenko February 1, 2000 - November 2, 2004 Communist Party of the Republic of Krakozhia
Gennady Georgiyevich Rotayov GennadyRotayov November 2, 2004 - January 25, 2005 Interim Government of Krakozhia
Irina Vyacheslav'na Adzhitekova IrinaAdzhitekova January 25, 2005 - January 25, 2013 Communist Party of the Republic of Krakozhia
Ivan Ivanovich Prokofiev IvanProkofiev January 25, 2013 - Present Krakozhian Democratic Party

Also on Fandom

Random Wiki